Grąžinimo sąlygos

 • 8. Prekių grąžinimas
  8.1. Pirkėjui apsigalvojus, prekė gali būti grąžinta Pardavėjui nenurodant grąžinimo priežasties. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes.
  8.2. Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus raštu, užpildant Pirkinio atsisakymo formą. Užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba pareiškimas, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties, turi būti pateikta mums paštu, adresu UAB „Trulita“, Vytenio g. 13, 03112 Vilnius, arba elektroniniu laišku adresu info@my-bath.eu.
  8.3. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.
  8.4. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  8.5. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių. Grąžinami ir pristatymo mokesčiai, sumokėti Pirkėjo įsigyjant prekę. Papildomi pristatymo mokesčiai (už nestandartinį, skubų pristatymą) yra negrąžinami bei išskaičiuojami iš grąžinamos sumos.
  8.6. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu. Prieš grąžinant prekes pirkėjas būtinai turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@my-bath.eu.
  8.7. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.
  8.8. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
  8.9. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis UAB „Trulita“ kontaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą per kurjerį arba nunešti prekes į įmonės buveinę.
  9. Prekių iš katalogų/ pagal išankstinį užsakymą pirkimo internetinėje parduotuvėje „My Bath“ nuostatai:
  9.1. Prekių iš katalogų ir/arba pagal išankstinį užsakymą pirkimo-pardavimo sutartimi Pardavėjas – UAB „Trulita“, įsipareigoja už iš anksto Šalių suderintą atlyginimą per numatytą terminą įgyti Pirkėjo užsakyme nurodytą daiktą ar daiktus ir perduoti juos nuosavybės teise valdyti Pirkėjui.
  9.2. Pirkėjui užsisakius prekę iš katalogo arba pagal išankstinį užsakymą UAB „Trulita“ internetinėje parduotuvėje my-bath.eu, užsakymas pradedamas vykdyti tik tada, kai Pirkėjas sumoka avansą – 50 % nuo prekių krepšelyje esančios sumos, bankiniu pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą. Likusią sumos dalį Pirkėjas sumoka gavus pranešimą apie prekės atvežimą arba atsiimant prekes.
  9.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimui ir keitimui yra taikomos LR Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytos taisyklės. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų, tinkamos kokybės prekes, įskaitant, bet neapsiribojant, baldus ir šviestuvus. Pirkėjui nesutinkant atsiimti tinkamos kokybės prekių, sumokėtas avansas nėra grąžinamas.
  9.4. Pirkėjui neatsiimant atvežtų prekių per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie prekių atvežimą įteikimo dienos, taikomas sandėliavimo mokestis, kuris yra lygus 1 proc. nuo bendros sutarties-užsakymo sumos, bet ne mažiau kaip 3 Eur be PVM už kiekvieną sandėliavimo dieną.
  9.5. Prekių neatsiėmimas dėl bet kokių priežasčių, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, per ilgiau nei 28 kalendorines dienas nuo pranešimo apie prekių atvežimą įteikimo dienos, yra laikomas užsakytų prekių atsisakymu ir esminiu išankstinio prekių pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę vienašališkai, pranešdamas apie tai Pirkėjui, nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, o sumokėtas avansas yra laikomas minimalių Pardavėjo nuostolių atlyginimu ir pirkėjui nėra grąžinamas.
  9.6. Pardavėjui neturint galimybės pristatyti prekes per sutartą laiką, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją telefonu ar kitomis priimtinomis ryšio priemonėmis ir patikslina pristatymo terminą.
  9.7. Pardavėjui sutartu laiku nepristačius prekių ir nepatikslinus Pirkėjui jų pristatymo termino, Pirkėjas turi teisę reikalauti įvykdyti sutartį arba nutraukti sutartį vienašališkai bei reikalauti grąžinti sumokėtą avansą.
  9.8. Pirkėjas, užsisakydamas prekes iš katalogų ir sumokėdamas už jas avansą Pardavėjui, patvirtina savo žinojimą ir sutinka, jog tarp pavaizduoto daikto kataloge, vizualizacijoje ar bet kokiame kitokiame apibūdinime ir atvežtos prekės yra galima spalvinės gamos paklaida, medžiagos faktūros nelygumai, paviršiaus įtrūkimai, atsiradę dėl daikto sendinimo ir panašūs smulkūs neatitikimai.
  9.9. Pirkėjas, pervesdamas avansą, sutinka su sutarties ir užsakymo sąlygomis, prekių kiekiu, pobūdžiu ir jų kaina.
  9.10. Prekių iš katalogų ir/arba pagal išankstinį užsakymą pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja nuo avanso sumokėjimo dienos ir galioja iki Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Šalių sutartas užsakymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo avanso įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą arba grynais pinigais dienos.
  9.11. Pirkėjas užsisakydamas prekes, kurių statusas el. parduotuvėje yra „išankstinis užsakymas“, sutinka, jog tokios prekės yra negrąžinamos, išskyrus atvejus kai prekė turi akivaizdų broką.
   

 • Draugaukime